Skolebøger

Vi har efterhånden en stor samling af ældre og nyere skolebøger. De er ved at blive registeret, og det tager lang tid. Har du lyst til at give en hånd med, så kontakt bestyrelsen.

 

Skolebøgerne vil, så vidt muligt, blive delt op i flg. faggrupper:

 

DANSK: LÆSNING, SKRIVNING

 

REGNING / MATEMATIK

 

SPROG: SVENSK, NORSK, ENGELSK, TYSK, FRANSK, LATIN

 

RELIGION / KRISTENDOMSKUNDSKAB / BIBELHISTORIE

 

IDRÆT / GYMNASTIK

 

BIOLOGI

 

GEOGRAFI / SAMFUNDSFAG

 

HISTORIE

 

SANG / MUSIK

 

FYSIK / KEMI

 

KREATIVE FAG: FORMNING, HÅNDARBEJDE, SLØJD, HUSGERNING

 

DIVERSE FAG

 

 

 

LÆRERVEJLEDNINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: Finn Kyhn