Fagbøger

Gærup Skolemuseum har efterhånden en kæmpe samling af fagbøger.

Alle vores fagbøger er registeret efter bibliotekets system DK5

 

 

Dec.

Forfatter

Titel

02.4

Christiansen, Kaj

Brahetrolleborg Bibliotek 1842 - 6.marts - 1992

02.9

Højlund Rasmussen, Michael

Pas på papiret

02.9

SLA

Årbog: Arkivvejviser 1997, 2002, 2003, 2005, 2007

02.9

Møller, Kr.

Sognearkiver

02.91

Søkilde, Niels Rasmussen

Uddrag af Fyenbo Landstings ældste Skjøde- og Pantebøger

03.0

Budtz-Jørgensen, Jørgen

Vor tids konversations leksikon bind 1

03.0

Budtz-Jørgensen, Jørgen

Vor tids konversations leksikon bind 2

03.0

Budtz-Jørgensen, Jørgen

Vor tids konversations leksikon bind 3

03.0

Budtz-Jørgensen, Jørgen

Vor tids konversations leksikon bind 4

03.0

Budtz-Jørgensen, Jørgen

Vor tids konversations leksikon bind 5

03.0

Budtz-Jørgensen, Jørgen

Vor tids konversations leksikon bind 6

03.0

Budtz-Jørgensen, Jørgen

Vor tids konversations leksikon bind 7

03.0

Budtz-Jørgensen, Jørgen

Vor tids konversations leksikon bind 8

03.0

Budtz-Jørgensen, Jørgen

Vor tids konversations leksikon bind 9

03.0

Budtz-Jørgensen, Jørgen

Vor tids konversations leksikon bind 10

03.0

Hansen, Gunnar

Vor tids konversations leksikon Supplement bind 1

03.0

Hansen, Gunnar

Vor tids konversations leksikon Supplement bind 2

04.6

Boisen, F. E.

Budstikken. Et Folkeskrift til oplysning og opbyggelse

04.6

Boisen, F. E.

Budstikken. Et Folkeskrift til oplysning og opbyggelse

04.6

Lange, Jakob E.

Artikler og taler 1888-1941

05.16

-

Brahetrolleborg Skolekontaktblad. 18 årg. nr. 1, 2

05.16

-

Brahetrolleborg Skolekontaktblad. 18 årg. nr. 4, 5

05.16

-

Brahetrolleborg Skolekontaktblad. 19 årg. nr. 1, 2, 4

05.16

-

Brahetrolleborg Skolekontaktblad. 20 årg. nr. 1

05.16

-

Brahetrolleborg Skolekontaktblad. 21 årg. nr. 1, 3

05.16

-

Trolleposten. Skole kontaktblad. 1 årg. nr. 1, 2

05.16

-

Trolleposten. Skole kontaktblad. 2 årg. nr. 3, 4

05.16

-

Korinther Brevet: Forenings tidsskrift nr. 1 - 67, 71 - 81

05.6

 

Vore Damers jul

06.6

 

Museet for de nordiske oldsager

14.1

 

Sibylles og Cyprianus´ store Drømmebog og Anvisning til at spaa

20.0

Balslev, R.

Opbyggelige Betragtninger for Syge

20.0

Krummacher, Fr. Wilhelm

Thisbiteren Elias

20.8

Kempis, Thomas A.

Kristi efterfølgelse 

22.0

-

Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift

22.0

-

Biblen (flere udgaver)

22.08

Schneller, Ludwig

(Møller, Vilh.) Jesu Fodspor

22.1

Mikkelsen, Anton

Det gamle Testamente

22.1

-

Det gamle Testamente

22.5

-

Det ny Testamente (flere udgaver)

22.9

Schneller, Ludwig

Gaar ud i al verden

23.0

-

En Nye Fuldkommen Bønnebog (Trykt: Goviches Arvingers Bogtrykkerie)

23.7

Balslev, C. F.

Luthers Katekismus

24.0

Beck, Wilhelm

Nyt og gammelt

24.0

Skovgaard-Petersen, C.

Troens betydning

24.43

-

Psalmebog (flere udgaver)

24.43

Grundtvig, N.F.S.

Kirke-Salmebog. Festsalmer 14. oplag

27.62

Rosenberg, C.

Peder Palladius´s Visitatsbog

27.67

Crone, V.

Den tredje fyenske evangeliske Biskops, Mester Jakob Madsens Visitatsbog

27.67

Idum, A. R.

Biskop, Mester Jakobs Madsens Visitatsbog (Uddrag)

29.2

Mariager, P.

De skjønneste Helleniske sagn

29.3

Boesen, J. E.

Nordisk Gudelære

29.3

Nielsen, Ingvard

Nordiske Gude- og kæmpesagn

32.1

Reventlow, Chr.

Ideer og mennesker

33.129

Jensen, Ruth

Vi bærer alle Arbejdsmændenes Navn

33.221

Rehde Nielsen, A.

Sparekassen Faaborg 1846-1996

34.0

Rasmussen, M.

Lovbog for Landmanden eller den danske Bondes Pligter og Rettigheder fra Vuggen til Graven

34.51

Hove, Steffen

Det blev i familien

35.505

Rørdam, C. H. m.fl.

Danebrog 1880-1881. Bd. 1 af 2

35.505

Rørdam, C. H. m.fl.

Danebrog 1880-1881. Bd. 2 af 2

35.505

Rørdam, C. H. m.fl.

Danebrog 1882. Bd. 2 af 2

35.505

Rørdam, C. H. m.fl.

Danebrog 1881-1882

35.505

Rørdam, C. H. m.fl.

Danebrog 1882-1883

35.505

Rørdam, C. H. m.fl.

Danebrog 1883

35.505

Rørdam, C. H. m.fl.

Danebrog 1883-1884

35.505

Rørdam, C. H. m.fl.

Danebrog 1884

35.52

Forsvarsministeriet

Lærebog for Hærens menige

35.6

Krarup, S.

Vejledninger for Sognefogder

36.905

Faaborg og Omegns

 

 

Hjemstavnsforening

Klokketaarnet. Diverse årgange

37.08

Korinth Efterskole – Spejderskolen

De glade i landet. Årsskrift: 1937-40, 43-47, 49, 51-75, 76/77, 78-90, 94-98, 2001

37.18

Jensen, Jens Peder

Skårup Statsseminarium 1803-1978

37.18

Jensen, Jens Peder m.fl.

Skårup Statsseminarium 1803-1983

37.363

Danmarks Lærerforening

Danmarks Folkeskole 1924

37.363

Eeg, J. Skibelund

Danmarks Folkeskole 1933

37.363

Petersen, Anders

Skolestatistik

37.3637

Rasmussen, Ejnar

Bernstorffsminde Friskole igennem 40 år. 1926-1966

37.39

Koch-Olsen, Ib

Lærerne og folkeskolen gennem 100 år

37.41

Nordahl-Petersen, A.

Danmarks Højskoler

37.414

Bernstorffsminde Efterskole

Årsskrift. 1962 - 67, 69, 71 - 72, 74 - 99

37.5

Brahetrolleborg folkemindesamling

De Reventlowske skoler gennem 200 år

37.5

Brahetrolleborg Skole

50 års Jubilæumsskrift

37.5

Jørgensen, C. Fritz

Brahetrolleborg Sogns Degne- og Skolehistorie

37.5

Villaume, P.

Grundsætninger og Indretninger angaaende de mere dannede Stænders Fællesopdragelse (fotokopi)

37.9

Nissen, Gunhild

Skolen i historien

37.9

Svdb. Amts hist. samfund

Den Reventlowske Skole i 150 Aar

37.96

Broby-Johansen, R.

Skolen i kunsten – kunsten i skolen

37.96

Danmarks lærerforening

Den danske folkeskole gennem 100 aar

37.96

Larsen, Joakim

Bidrag til den danske folkeskoles Historie 1784-1818 (fotokopi)

37.96

Søkilde, Niels Rasmussen

De Reventlowske Skoler for 100 Aar siden

38.3

Schack, N.

Hofmanns Fundatssamling 4de Bind

39.0

Møller, Kr.

Landboliv

39.06

Kjersgaard, Erik

Købstadsmuseet ”Den gamle By”

39.1

Tang Kristensen, Evald

Skattegraveren

39.2

Schmidt, August F.

Danmarks Byremser

39.4

Møller, Kr.

Landbo- og byliv

39.43

Feilberg, H. F.

Dansk Bondeliv

39.43

Højrup, Ole

Landbokvinden

39.43

Junge, J.

Den nordsjællandske Landalmue

40.71

Prange, Knud

Hvorfor lokalhistorie

46.0

Baggesen, August

Den danske stat

46.0

Bruun, Daniel

Danmark. Land og Folk. Bind 1

46.0

Bruun, Daniel

Danmark. Land og Folk. Bind 2

46.0

Bruun, Daniel

Danmark. Land og Folk. Bind 3

46.0

Bruun, Daniel

Danmark. Land og Folk. Bind 4

46.0

Bruun, Daniel

Danmark. Land og Folk. Bind 5

46.0

Darre, M. J.

Register til Danmark. Land og Folk

46.0

Bruun, Holger

Gamle danske Minder. I

46.0

Bruun, Holger

Gamle danske Minder. II

46.0

Bruun, Holger

Gamle danske Minder. III

46.0

Bruun, Holger

Gamle danske Minder. (Hæfte)

46.0

Flamand, L. J.

Fyen, Jylland og Slesvig

46.0

Flamand, L. J.

Sjælland, Møen, Lolland, Falsteer og Bornholm

46.0

Københavns turistforening

De danske vandløb. Årbog 1966

46.0

Secher, C. E.

Kjøbenhavns Historie tilligemed et Overskue over Samfundlivet og Sederne

46.0

Simonsen, Vedel

Biedrag til Danske Slottes og Herreborges Bygnings- og Befæstnings- Historie i den catholske Middelalder

46.0

SLA

Fra rationering til velstand (billeder af Danmark i 1950érne)

40.71

Prange, Knud

Hvorfor lokalhistorie

46.0

Baggesen, August

Den danske stat

46.0

Bruun, Daniel

Danmark. Land og Folk. Bind 1

46.0

Bruun, Daniel

Danmark. Land og Folk. Bind 2

46.0

Bruun, Daniel

Danmark. Land og Folk. Bind 3

46.0

Bruun, Daniel

Danmark. Land og Folk. Bind 4

46.0

Bruun, Daniel

Danmark. Land og Folk. Bind 5

46.0

Darre, M. J.

Register til Danmark. Land og Folk

46.0

Bruun, Holger

Gamle danske Minder. I

46.0

Bruun, Holger

Gamle danske Minder. II

46.0

Bruun, Holger

Gamle danske Minder. III

46.0

Bruun, Holger

Gamle danske Minder. (Hæfte)

46.0

Flamand, L. J.

Fyen, Jylland og Slesvig

46.0

Flamand, L. J.

Sjælland, Møen, Lolland, Falsteer og Bornholm

46.0

Københavns turistforening

De danske vandløb. Årbog 1966

46.0

Secher, C. E.

Kjøbenhavns Historie tilligemed et Overskue over Samfundlivet og Sederne

46.0

Simonsen, Vedel

Biedrag til Danske Slottes og Herreborges Bygnings- og Befæstnings- Historie i den catholske Middelalder

46.0

SLA

Fra rationering til velstand (billeder af Danmark i 1950érne)

46.1

Hansen, J. J.

Større danske landbrug.Bind III. Præstø, Svendborg, Odense amter

46.1

Roussell, Aage

Danske Slotte og Herregaarde. Odense Amt

46.1

Roussell, Aage

Danske Slotte og Herregaarde. Svendborg Amt

46.4

-

Korinth – en by på Fyn (et skoleprojekt)

46.4

-

STAVN: Årsskrift 1988 - 2013

46.4

Andersen, Edvard

Fynske skæbner sagn og sange

46.4

Andersen, Ellen

Sydfyns herregaarde

46.4

Arkiver, folkemindesamlinger og museer i Faaborg Kommune

Årsskrift 1976, 77, 78, 78/79,79/80, 80, 81-87 Årsskrift 1976, 77, 78/79

46.4

Blomberg, Aage Fasmer

Faaborg By´s historie 1229-1752

46.4

Blomberg, Aage Fasmer

Faaborg By´s historie 1750-1914

46.4

Bobe, Louis

150 Aar efter Landboreformerne paa Brahetrolleborg

46.4

Bobe, Louis

Brahe-Trolleborg

46.4

Brahetrolleborg folkemindesamling

Spredte træk fra gamle protokoller

46.4

Byhistorisk Vennekreds

Faaborg-Bogen 1981/82 7. årgang

46.4

Byhistorisk Vennekreds

Faaborg-Årbogen 1979/80 5. årgang

46.4

Christensen, C.

Hørsholms historie 1305-1875

46.4

Egevang, Robert

Det gamle Faaborg

46.4

Engelstoft, C. T.

Historisk – statistisk Beskrivelse af Øen Thurø

46.4

Engelstoft, C. T.

Odense Byes Historie

46.4

Engelstoft, C. T.

Odense Byes Sognehistorie

46.4

Frydendahl, H. C.

Fynsk Hjemstavn. Hæfte 5 - 1935

46.4

Frydendahl, H. C.

Fynsk Hjemstavn. Hæfte 8 - 1937

46.4

Frydendahl, H. C.

Fynsk Hjemstavn. Hæfte 9 - 1937

46.4

Frydendahl, H. C.

Fynsk Hjemstavn. Hæfte 11 - 1937

46.4

Frydendahl, H. C.

Fynsk Hjemstavn. Hæfte 1 - 1938

46.4

Frydendahl, H. C.

Fynsk Hjemstavn. Hæfte 2 - 1938

46.4

Frydendahl, H. C.

Fynsk Hjemstavn. Hæfte 3 - 1938

46.4

Frydendahl, H. C.

Fynsk Hjemstavn. Hæfte 9 - 1938

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Hefte 4

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 3 (Bogform)

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 4 (Bogform)

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 5 (Bogform)

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 6 (Bogform)

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 3, hefte 1

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 3, hefte 2

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 3, hefte 3

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 4, hefte ½

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 4, hefte 3/4

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 5, hefte 1

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 5, hefte 2

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 5, hefte 3

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 5, hefte 4

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 6, hefte 2

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 6, hefte 3

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 6, hefte 4

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 7, hefte 1

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 7, hefte 2

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 7, hefte 3

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 8, hefte 1

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 8, hefte 2

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 8, hefte 3

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 8, hefte 4

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 9, hefte 1

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 9, hefte 2

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 9, hefte 3

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 9, hefte 4

46.4

Fyens Stifts litt. Selskab

Samlinger til Fyens Hist og Topografi. Bd. 10, hefte 2/4

46.4

Fyns Amt

Hovedgårdsregistrering i Fyns amt. Faaborg kommune

46.4

Henriksen, H. M.

Ringe Sogn: historie og geografi fra 1200-tallene til vor tid

46.4

Historisk Samfund

Aarbog for Historisk samfund for Odense og Assens Amter: 1937

46.4

Historisk s. for Fyns Stift

Fynske Årbøger. 1940, 82, 92-99, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013

46.4

Krag, M. G.

Topografi af Gjeldsted og Rørup Sogne ved

46.4

Larsen, Ole

Fyn - skildret af danske forfattere

46.4

Leerbech, Hans

Forsøg til en Beskrivelse over Ringe Sogn omkring Aar 1800

46.4

Lokalrådet for Ø. Hæsinge og Brahetrolleborg

Korinth - hjertet af Fyn

46.4

Mehr, Kaj

- hen a´ vejen ...

46.4

Mehr, Kaj

Svanninges gamle gårde

46.4

Mortensen, Ole

To købmandsgaarde i Faaborg

46.4

Møller, Kr.

Brahetrolleborg. Slot-herresæde-sogn 1172-1950

46.4

Møller, Kr.

Brahetrolleborgs sognearkiv 1784-1921

46.4

Møller, Kr.

Gaard-Navne ved Brahetrolleborg

46.4

Møller, Kr.

Gaard-Navne ved Brahetrolleborg (et festprogram)

46.4

Nordfyns Museum

Bogense Årbog 2004

46.4

Pedersen, L. P. og Klüver, E.

Vestfynsk Hjemstavn Årsskrift: 1968

46.4

Petersen, Anders

Vallø og omegn

46.4

Poulsen, Anders m.fl.

Det skete: modstandsbevægelsen på Skaarup Statsseminarium under 2. Verdenskrig

46.4

Rasmussen, Arne

Historier fra Vester Aaby Sogn

46.4

Rudkøbing Byhistoriske Arkiv

Øboer: historisk årbog for Langeland og Strynø 2003

46.4

Rying, Bent

Sydfyn med omliggende Øer

46.4

Schou, Claus

Den trolleborgske arbejdsanstalt

46.4

Simonsen, Vedel

Samlinger til Hagenskov Slot

46.4

Søkilde, Niels Rasmussen

Gamle og nye Minder

46.4

Søkilde, Niels Rasmussen

Gamle og nye Minder

46.4

Søkilde, Niels Rasmussen

Hillerslev og Østerhæsinge Sogne

46.4

Søkilde, Niels Rasmussen

Holstenshus og Nakkebølle Del 1-4

46.4

Søkilde, Niels Rasmussen

Holstenshus og Nakkebølle Del 1-2

46.4

Søkilde, Niels Rasmussen

Holstenshus og Nakkebølle Del 3-4

46.4

Søkilde, Niels Rasmussen

Trolleborgegnen og dens Beboere

46.4

Søkilde, Niels Rasmussen

Trolleborgegnen og dens Beboere

46.4

Søkilde, Niels Rasmussen

Udskiftningen ved Brahetrolleborg for 100 Aar siden

46.4

Thor Andersen, Peter

Svanninge Bjerge fra oldtid til 2007: et historisk overblik

46.4

Turistforeningen for Danmark

Sydfyn og Øerne. Årbog 1949

46.4

Turistforeningen for Danmark

Fyn. Årbog 1956

46.4

Turistforeningen for Danmark

Limfjorden. Årbog 1958

46.4

Turistforeningen for Danmark

Danske Herregårde. Årbog 1963

46.4

Thomsen, J. og Wøllekær, J.

Fynske Rødder. Historier fra lokalarkivernes gemmer

46.9

Schmidt, J. N.

Topographi over Slesvig

47.245

Flor, Chr.

Håndbog i den Danske Litteratur

55.9

Andersen, Edv.

Beretning om Stormflod og højvande i Faaborg

55.9

Hartwig, G.

Havet med dets Plante- og Dyreverden

58.0

Weber, Rudolph

Paalidelig Fangstmetode for alle Arter Rovdyr

58.8

Hansen, Poul

Havets dykkere

58.83

Helms, O.

Danske fugle ved hus og i have

58.86

Kjærbølling, N.

Danmarks Fugle

61.0

La Cour, Poul

Menneskelegemets bygning og livsvirksomhed fremstillet med særligt Hensyn til gavnlige Legemsøvelser

61.0

La Cour, Poul

Menneskelegemet fremstillet med særligt Hensyn til gavnlige Legemsøvelser

62.6605

Civilforsvars-Forbundet

Civilforsvar

63.0

Hansen, Mads

Gaardmandsbogen

63.0

Juncker, Nicolaus

Den danske landmandsbog I

63.0

Juncker, Nicolaus

Den danske landmandsbog II

63.0

Juncker, Nicolaus

Den danske landmandsbog III

63.0

Toftemark, L. Evald

Det danske landbrugs haandbog

63.012

Lund Hansen, Karin

Udskiftningen i Svanninge By 1801

63.06

-

Den trettende almindelige danske landmandsforsamling i Viborg

63.06

-

Den femtende almindelige danske landmandsforsamling i Aalborg

63.06

Fridericia, J. A.

Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie

63.06

Fredericia, J. A.

Den danske Bondestands Undertrykkelse og Frigjørelse i det 18. Aarhundrede

63.06

Kjær, Severin

Fra Stavnsbaandets Dage

63.06

Lund, H. V.

Den danske Bondes Trældom og Frihed

63.06

Reinhardt, C. E. F.

Folkelæsning. Et Afsnit af den danske Bondestands Krønike

63.06

Reinhardt, C. E. F.

Den danske Bondestands Krønike

63.0705

Korinth Elever

Årsskrift for Korinth Landbrugsskole: 1918, 26, 29, 33-51, 53-62, 64, 67-68, 70-95, 98

63.0705

Korinth Elever

Årsskrift for Korinth Landbrugsskole 1955-1959 (Indbundet)

63.0705

Korinth Elever

Årsskrift for Korinth Landbrugsskole 1960-1966 (Indbundet)

63.0705

 

Tønder landbrugsskole 1989

63.09

Christensen (Hørsholm), C.

Agrarhist. studier I. Danske Landboforhold under enevælden

63.09

Christensen (Hørsholm), C.

Agrarhist. studier II. Danske Landboforhold førend enevælden

63.09

Falbe Hansen, V.

Stavnsbaands-Løsning og Landboreformerne

63.09

Steenstrup, J. C. H. R.

Den danske bonde og Friheden

63.093

Begstrup, G.

Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark Fyen, Langeland, Ærø, Lolland og Falster. Bind 1

63.093

Begstrup, G.

Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark.

Bind 2

63.093

Erichsen, John

På herrens mark. Stavnsbundet eller fri

63.093

Holm, Edvard

Festskrift i Anledning af Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling 1888

63.093

Søkilde, Niels Rasmussen

Landboreformerne og den danske Bondestands Frigjørelse før og efter 1788

63.093

Wegener, C. F.

Kong Frederik og den Danske Bonde

63.094

Galschiøt, M.

Landbrug og landmænd i Danmark i Danmark efter Stavnsbåndets løsning

63.4

Beermann, F. H. A.

Anvisning til Skov- og Hegnsplantning

63.409

Koch, Elers

Brahetrolleborg Skovdistrikt 1786-1886

63.55

Rasmussen, Niels

Pæresorter inddelte efter Modningstiden

63.55

Søkilde, Niels Rasmussen

Besøg i nogle Frugthaver i Danmark og Slesvig

63.55

Søkilde, Niels Rasmussen

Besøg i nogle Frugthaver paa de danske Øer

63.62

Appel, Axel og Mørkeberg, P. A.

Meddelelser om Kvægbrugets Udvikling i Danmark i de sidste 25-35 Aar

64.07

Jessen, Ingeborg

Spejderskolen 1922-1972

64.1

Madsen, Kirstine

Kogebog for mindre Husholdninger

64.1

Mangor, A. M.

Fortsættelse af Kogebog for smaa Huusholdninger

65.0164

Mostrup

Den Grønne Vejviser. Faaborg Kommune.

1981/82, 86, 88-96, 98-2001

65.0164

Mostrup

Den Grønne Vejviser. Ringe Kommune. 1985-86

65.82

Turistforeningen for Danmark

Danske veje. Årbog 1964

65.87

Linstow, J. v.

Fyns Kommunale Telefonselskab gennem 50 Aar 1900-1950

68.07

Rom, N. C.

Den danske Husflid

68.07

Rom, N. C.

Haandgjerningsbog for ungdommen

68.809

Filskov, Niels

Mennesker og klæder

69.84

Erfurth, N. og Rasmussen, L.

Korinth Vandværk. Vandværkets historie gennem 75 år … og spredte træk fra Korinths historie

70.86

Thorlacius-Ussing, V.

Reventlow-Museet, Pederstrup

71.6

Københavns turistforening

Den danske bondegård. Årbog 1965

71.864

Michaelsen, F. Th.

Brahetrolleborg Kirke

71.864

Mumme, H. P.

St. Knuds Kirke i Odense

72.0

Reventlow, C. E.

Blyantskitser fra mange lande

74.01

Hald, Peder

Maleriets Teknik

78.6

-

Folkehøjskolens Sangbog

78.6

-

Folkehøjskolens Sangbog

78.6

-

Foreningen af Jydske Landboforeningers sangbog

(19. oplag)

78.6

-

Hjemstavnssangbogen

78.6

-

Værnenes Sangbog

78.6

Apostolske Kirke i Danmark, Den

Evangelie Sangbogen

78.6

Bek, Jens og Laursen, N. Joh.

Sangbog for den danske folkehøjskole

78.6

Hye-Knudsen, Johan m.fl.

Dansk Folkesangbog

79.5

Gymnastikkommissionen

Haandbog i gymnastik

79.9

Justesen, H. E. F.

Haandbog for jægere

81.0

Malling, Vilh.

Fra Holberg til Chr. Richardt. 1. bind

81.0

Malling, Vilh.

Fra Holberg til Chr. Richardt. 2. bind

85.0

Ibsen, Henrik

Kongs-emnerne

85.9205

-

I julens land 1934

86.1

Grønvald-Fynbo

Ved julelampens skær. Årbog. 1937, 43, 46

90.7205

-

Fynboer og Arkæologi. Nr. 2 – Maj 2008

91.1

Galster, Georg

Møntfund fra Haagerup

91.1

Mikkelsen, Poul Helweg

Blidegn-graven

91.2

Rohmann, J. L.

Blandede Skildringer af nogle historiske Mærkværdigheder fra Menneskeslægtens forhistoriske Tid

91.8

Rohmann, J. L.

Skildringer af den danske Historie i forskjellige Tidsrum. Gamle og nye

91.94

-

Året fortalt i Billeder 1959 - 1974

92.4

Ségur, General, Grev

Napoleons Felttog i Rusland

95.0

Lund, Troels

Dagligt liv i norden. Bind I-II

95.0

Lund, Troels

Dagligt liv i norden. Bind III-IV

95.0

Lund, Troels

Dagligt liv i norden. Bind V-VI

95.0

Lund, Troels

Dagligt liv i norden. Bind VII-VIII

95.0

Lund, Troels

Dagligt liv i norden. Bind IX-X

95.0

Lund, Troels

Dagligt liv i norden. Bind XI-XII

95.0

Lund, Troels

Dagligt liv i norden. Bind XIII-XIV

96.0

Barfod, Frederik

Fortællinger fra Fædrelandets Historie. Bd. 1

96.0

Barfod, Frederik

Fortællinger fra Fædrelandets Historie. Bd. 2

96.0

Guldberg

Historiske fortællinger

96.0

Hammerich, Fr.

Danmark i Valdemarernes Tid (1157-1375)

96.0

Hammerich, Fr.

Danmark under de nordiske Rigers Forening (1375-1523)

96.0

Steenstrup, Joh. m.fl.

Danmarks Riges Historie. Oldtiden og den ældre middelalder

96.0

Steenstrup, Joh. m.fl.

Danmarks Riges Historie (1241-1340) Seneste middelalder

96.0

Steenstrup, Joh. m.fl.

Danmarks Riges Historie (1481-1588)

96.0

Steenstrup, Joh. m.fl.

Danmarks Riges Historie (1588-1699)

96.0

Steenstrup, Joh. m.fl.

Danmarks Riges Historie (1699-1814)

96.0

Steenstrup, Joh. m.fl.

Danmarks Riges Historie (1814-1864)

96.1

Flamand, L. J.

Danmarks Historie fra Oldtiden til Christian den Første

96.1

Hammerich, Fr.

Christiern den anden i Sverige og Carl X Gustav i Danmark

96.13

Olrik, Axel

Danske Heltesagn

96.3

De under kirke- og undervisnings-ministeriet samlede arkiver

Regeringsskiftet 1784

96.3

Nielsen, H.

Stavnsbaandets Løsning

96.3

Petersen, Richard

For hundrede aar siden

96.6

Bredsdorff, Chr.

Paa Feltfod. Breve fra en dansk soldat

99.0

Tauber, P.

Dyrerigets Naturhistorie

99.05

Personelhistorisk tidsskrift

Indholdsfortegnelse 1880-1990

99.1

Bobe, Louis og Dumreicher, Carl

Gemt og glemt. Minder fra gamle dage II

99.1

Bobe, Louis og Dumreicher, Carl

Gemt og glemt. Minder fra gamle dage III

99.1

Heft, Tage

16 Stormænd i dansk erhverv

99.3

Højberg Christensen, A. C.

Leksikon for opdragere. Bd. I. A-K

99.3

Højberg Christensen, A. C.

Leksikon for opdragere. Bd. II. L-Å

99.3

Rugaard, D. E.

Fremragende Danske Bønder før og nu

99.3361

-

Danmarks kom. forv. Odense - Svendborg Amt

99.337

Friis-Petersen, H.

Dimittenderne fra Brahetrolleborg Seminarium

99.33739

Bang Mikkelsen, K.

Degne og skoleholdere: samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814

99.33739

Larsen, N. A.

Dansk skole-stat bind 1

99.33739

Larsen, N. A.

Dansk skole-stat bind 2

99.33739

Larsen, N. A.

Dansk skole-stat bind 3

99.33739

Larsen, N. A.

Dansk skole-stat bind 4

99.363

-

Danske landmænd og deres indsats

99.363

-

Danske landmænd og deres indsats

99.4

-

Ved Geheimeconferentsraadinde, Lehnsgrevinde Benedicte Christiane Reventlow´s Jordefærd

99.4

Albertsen, Leif Ludwig

Syvald og roserne. Baggeseniana VIII

99.4

Barellai, Emanuela

Herman Schubert

99.4

Bergsøe, Adolph Frederik

Geheime-Statsminister Greve Christian Ditlev Frederik Reventlows Virksomhed. 1. del

99.4

Bergsøe, Adolph Frederik

Geheime-Statsminister Greve Christian Ditlev Frederik Reventlows Virksomhed. 2. del

99.4

Birkedal, Vilhelm

En Livs-Førelse I

99.4

Birkedal, Vilhelm

En Livs-Førelse II

99.4

Bjerge, Poul

Den jydske bonde Niels Jokum Termansen

99.4

Bruun, Chr.

Kaj Lykke til Gisselfeld, Rantzausholm m.m.

99.4

Carl. Prins af Sverige

Jeg Mindes

99.4

Carlsen, J. Kj.

Johannes Clausen - Grænsepræsten

99.4

Christiansen, Kaj

Jens Baggesen og Brahetrolleborg

99.4

Frydendahl, H. C.

Dyrlæge P. Jensens Hundredaarsbog

99.4

Frydendahl, H. C.

Pastor J. Chr. Clausens Mindebog

99.4

Frydendahl, H. C.

S. Jørgensen, Kistrup

99.4

Hansen, Poul

Dronning Alexandrine

99.4

Hansen, Poul

Kongen

99.4

Holtse, Lisbet

En fynsk hjulmagers dagbog

99.4

Isaksen, Birger

Mads Hansen. En sydfynsk bonde og folkedigter

99.4

Koch, Hans

Agnes Rothe. Et livsbillede

99.4

Madol, Hans Roger

Christian IX konge af Danmark

99.4

Michaelsen, F. Th.

Johan Ludvig Reventlow. Børneven – Bondeven

99.4

Michaelsen, F. Th.

Lykkenssæde. Slægten Schroll gennem 200 år

99.4

Michaelsen, F. Th.

Kaj Lykke og personerne omkring ham

99.4

Mynster, F. L.

Biskop Otto Laubs Levnet. 1821-1854

99.4

Mynster, F. L.

Biskop Otto Laubs Levnet. 1855-1882

99.4

Petersen, Ejnar

Friderich Bagger til Julskov

99.4

Rasmussen, Hans

Grev Reventlow og Bondens Frigiørelse

99.4

Reventlow, Frederikke C.

Vore opblomstrende Børn

99.4

Søkilde, Niels Rasmussen

Kaj Lykkes Fald med dets Forspil og Følger

99.4

Thorlacius-Ussing, V.

Reventlow-museet paa Pederstrup (En vejledning)

99.4

Thorlacius-Ussing, V.

Reventlow-museet paa Pederstrup

99.4

Udvalget for Folkeoplysningens fremme

Greve Chr. D. F. Reventlow til Christianssæde

99.7

Rygaard, Knud

Slægtsforskerens opslagsbog

99.9

Holsten, Hans Berner S. og Fabritius A.

Lensbaron Hans Berner Schilden Holsten´s Slægtebog 1

99.9

Holsten, Hans Berner S. og Fabritius A.

Lensbaron Hans Berner Schilden Holsten´s Slægtebog 2/2

99.9

Holsten, Hans Berner S. og Fabritius A.

Lensbaron Hans Berner Schilden Holsten´s Slægtebog Tavle

99.9

Holsten, Hans Berner S. og Fabritius A.

Lensbaron Hans Berner Schilden Holsten´s Slægtebog 3/2

99.9

Holsten, Hans Berner S. og Fabritius A.

Lensbaron Hans Berner Schilden Holsten´s Slægtebog 1/2

99.9

Holsten, Hans Berner S. og Fabritius A.

Lensbaron Hans Berner Schilden Holsten´s Slægtebog 1/2

99.9

Holsten, Hans Berner S. og Fabritius A.

Lensbaron Hans Berner Schilden Holsten´s Slægtebog 1/2

99.9

Holsten, Hans Berner S. og Fabritius A.

Lensbaron Hans Berner Schilden Holsten´s Slægtebog 1/1

99.9

Holsten, Hans Berner S. og Fabritius A.

Lensbaron Hans Berner Schilden Holsten´s Slægtebog 2/2

99.9

Holsten, Hans Berner S. og Fabritius A.

Lensbaron Hans Berner Schilden Holsten´s Slægtebog 3/2

99.9

Holsten, Hans Berner S. og Fabritius A.

Lensbaron Hans Berner Schilden Holsten´s Slægtebog 3/1

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: Finn Kyhn