Anskuelsestavler

Anskuelsestavlerne blev en vigtig del af undervisningen i landsbyskolen fra slutningen af 1800-tallet.

 

Med det ‘styhrske cirkulære’ fra år 1900 bliver anskuelsesundervisningen til lov. Her hedder det:

Ved Samtaler, støttede først til virkelige Genstande, senere tillige til tegning paa Skoletavlen eller til Vægbilleder, søges Barnets Sansning og Forestillingsliv opdraget, ligesom det øves i at udtale sig om, hvad det har iagttaget, og forberedes saaledes for den egentlige Fagundervisning.”

 

Læreren skal med andre ord undervise ved at give eleverne ting i hænderne eller vise dem tegninger og billeder af ting og steder.

 

Metoden er inspireret fra Tyskland, hvor man siden midten af 1800-tallet havde brugt anskuelsestavler i undervisningen.

 

 

På et tidspunkt er der blevet sagt, at: Anskuelsestavler var plancher med ofte farverige tegninger fra biologiens og anatomiens verden, eller naive billeder af fremmede kulturer og fortidens liv.

 

Døm selv ud fra ovenstående anskuelsestavle med navnet foraar, hvor læreren måske udfra tavlen sagde:

I gamle dage plukkede børnene blomster og legede tagfat. Det var forår, solen skinnede og mor havde tid til at meditere i skyggen af et gammelt egetræ.

 

Engang brugte man anskuelsestavler i undervisningen for at vise eleverne livet i storbyen, på landet eller under varmere himmelstrøg, men det var ikke et hvilket som helst billede de fik.

 

 

På Gærup Skolemuseum har vi selvfølgelig også nogle anskuelsestavler. Du er velkommen til at se dem.

 

 

Webmaster: Finn Kyhn