Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling

 

Folkemindesamlingen er en forening der er startet i 1975 og er baseret på frivillige afleveringer fra borgerne. Vores formål er at registrere og bevare arkivalier og effekter, som har med Brahetrolleborg sogn at gøre. Så hvis pulterkammeret, loftet eller skufferne skal ryddes, så lad folkemindesamlingen afgøre, hvad der bør gemmes for eftertiden.

Folkemindesamlingen er åben for alle og alt materiale er tilgængeligt på læsesalen, med enkelte undtagelser.

Folkemindesamlingen rummer mange forskellige arkivalier, bl.a. attester, dagbøger, slægtstavler, skøder, protokoller, fotos, film o. lign. Derudover indeholder samlingen en del gamle skolebøger og andre skoleeffekter, samt bonden og lokalhistorikeren Niels Rasmussen Søkildes bogsamling, der består af bøger, hæfter, tegninger, digte osv.

Desuden har vi Søkildes medaljer, samt den sølvfyldepen han skrev sine bøger og breve med. En oversigt over nogle af vores bøger og protokoller kan du se i vores bibliotek, her på hjemmesiden.

 

I folkemindesamlingen findes en unik samling, af oplysninger om de gamle ejendomme i sognet. Den er udarbejdet, gennem 20 år af overlærer Kaj Christiansen, med udgangspunkt i Niels Rasmussen Søkilde bogen, "Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 Aar". Samlingen dækker over årene 1646 til 2000 og udover fæstere/ejere af de enkelte ejendomme, er der også fotografier.

Vi prøver at supplere denne samling med de resterende bygninger, og ønsker meget gerne hjælp af vore læsere.

 

Læs mere om medlemskab her.

 

Kom og besøg os - og se hvad vi har af spændende ting.

 

 

 

Webmaster: Finn Kyhn