Bøger

 

Udover vores store samling af skolebøger og andet faglitteratur, som kan læses på læsesalen, har folkemindesamligen også en stribe bøger til salg. Både af egen udgivelse men også andet lokalhistorisk litteratur.

 

 

Af STAVN har vi fortsat nogle af de gamle årgange til salg.

Vi har inddelt dem i grupper:

1976 - 1987. De var dengang ca. i A4 størrelse og var forgængeren for STAVN.

1988 til nu. STAVN som vi kender det i dag.

Artikler i STAVN fra Brahetrolleborg sogn, finder du her.

Ønsker du et abonnement på STAVN, tryk her.

Ønsker du at skrive en artikel til STAVN, kan du læse mere om det her.

 

 

I årene 1999-2005 var vi med til at genudgive nogle af Niels Rasmussen Søkildes bøger.

1999: Trolleborgegnen og dens Beboere igennem 250 Aar

2000: Hillerslev og Østerhæsinge Sogne med Arreskov og Gjelskov i ældre og nyere Tid

2001: Gamle og Nye Minder om Brahetrolleborg og Omegn

2002: Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer, samt Udsigt over Egnens almindelige Historie fra Oldtiden til vore Dage

2003: Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer. Vesteraaby, Aastrup og Dirnisse Sogne. Øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø

 

 

Af andre lokalhistoriske bøger vi har til salg, finder du en liste her.

 

 

Webmaster: Finn Kyhn