Protokoller

Folkemindesamlingens protokolsamling består pt. af:

 

 

Arbejdsmændenes Forbund - Korinth Afdeling

 

P 3

 

 

 

Bernstorffsminde Alderdomshjem

 

P 15

 

 

 

Brahetrolleborg Brandassuranceselskab

 

P 13

 

 

 

Brahetrolleborg Kommunes Bygningskommission

 

P 23

 

 

 

Brahetrolleborg Sangforening

 

P 9

 

 

 

Brahetrolleborg Venstrevælgerforening

 

P 7

 

 

 

Brahetrolleborg Sogns Assuranceforening for Heste og Kvæg

 

P 25

 

 

 

Brahetrolleborg Sogns Borgerforening

 

P 14

 

 

 

Brahetrolleborg Sogns Fælleslærerråd

 

P 16

 

 

 

Brahetrolleborg Sogns Griseassuranceforening

 

P 27

 

 

 

Brandfogedprotokol for Haagerup

 

P 2

 

 

 

Dagbog for Gærup Skoles yngste og ældste klasser

1855 - 1867

SKP 3

 

 

 

Eksamensprotokol for Ludvigsminde Skole

1942 - 1965

SKP 4

 

 

 

Elværksprotokol

 

P 12

 

 

 

Forhandlingsprotokol for Sybillesminde Skoles Lærerråd

1937 - 1954

SKP 8

 

 

 

Gærup Brugsforening

 

P 24

 

 

 

Haagerup Andelsfrysehus

 

P 6

 

 

 

Haagerup Distrikts Kvægforsikring

 

P 28

 

 

 

Haagerup Håndværker og Industriforening

 

P 10

 

 

 

Haagerup Skoledistrikts Kvægforsikringsselskab

 

P 26

 

 

 

Indskrivningsprotokol for Ludvigsminde Skole

1939 - 1965

SKP 6

 

 

 

Korinth Andelsmejeri

 

P 1

 

 

 

Korinth Borger- og Håndværkerforening

 

P 11

 

 

 

Korinth Husholdningskreds

 

P 20

 

 

 

Korinth og Omegns Andelsfrysehus

 

P 19

 

 

 

Korinth Socialdemokratiske Forening

 

P 5

 

 

 

Murerfirmaet Post - Regnskabsbøger
(Niels Ejler og Niels Johansen)

 

P 29

 

 

 

Murermester P. Mortensens Regnskabsbog

 

P 21

 

 

 

Skolekommissionsprotocollen

1783 - 1837

SKP 1

 

 

 

Skolekommissionsprotocollen

1837 - 1867

SKP 2

 

 

 

Skoleprotokol for Sybillesminde Skole

1912 - 1954

SKP 5

 

 

 

Skoleprotokol Brahetrolleborg Kommune- og Realskole

1955 - 1956

SKP 7

 

 

 

Skovauktioner ved Skovfoged Krogh, Nyløkke

 

P 30

 

 

 

Socialdemokratisk Forening - Højrupkredsen

 

P 4

 

 

 

Sygeplejeforeningen for Korinth m.v.

 

P 8

 

 

 

Teknisk Skoles Regnskabsbog

 

P 17

 

 

 

Træindustriarbejdernes Fagforening, Korinth

 

P 22

 

 

 

Venstres Ungdom, Korinth - Ø. Hæsinge

 

P 18

 

 

 

 

Protokollerne udlånes ikke, men kan studeres i vores læsesal.

 

protokoller

 

 

 

Webmaster: Finn Kyhn