Kulturarv

Kulturarv, kulturprodukter, der i særlig grad udgør et lager for menneskelig erfaring, og som derfor tvinger til eftertanke og er med til at forme en kulturel identitet. I den snævre betydning er der tale om en kanoniseret kultur, såkaldt finkultur, der kun omfatter malerkunst, arkitektur, litteratur og musik, som er anerkendt i elitær forstand. Begrebet bruges dog stadig mere i en bred betydning fra kunstneriske og hverdagslige materielle udtryk til sprog, livsformer og identitet.

Den seneste udvikling går i retning af tillige at lade landskaber og hele kulturmiljøer omfatte af kulturarvsbegrebet, hvor der udvælges bevaringsværdige bygninger samt kultur- og naturmiljøer som en kulturarv, der tilhører hele menneskeheden og derfor skal beskyttes i særlig grad.

 

Kulturarv beskrives i wikipedia som et begreb, der bruges som betegnelse for kulturelle elementer, som anses for at danne en fælles erindring om fortiden. Erindringen kan være fælles for hele verden eller en mindre gruppe som en nation eller et folk.

Der kan skelnes mellem materiel og immateriel kulturarv. Den materielle udgøres af f.eks. monumenter, mens den immaterielle er f.eks. skikke.

UNESCO vedtog i 1972 en konvention til beskyttelse af verdensarv, der omfattede dem materielle kulturarv. 2003 blev en ligenende konvention vedtaget for den immaterielle kulturarv.

 

Sommeren 2008 stod der i UgeAvisen Faaborg at "Korinths kulturarv udspringer fra kirken", og artiklen fortsatte: "Det er måske ikke helt rigtig at sige, at Korinths kulturarv udspringer fra kirken, for området har natruligvis også historiske levn, der kan dateres langt tidligere end kirken. Men historisk set har kirken, og dens helt særlige historie, spillet en afgørende rolle for området omkring Korinth. Det var her munke i 1100-tallet begyndte opførelsen af cistercienserabbediet Holme kloster, som langt senere skulle blive til det nuværende Brahetrolleborg slot. En unik kulturarv, der stadig den dag i dag præger kulturen og landskabet omkring Korinth."

 

 

En af vores kulturarve er vores døbefont i Brahetrolleborg kirke. Den kan du læse mere om på: http://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/artikler/doebefonten-til-brahetrolleborg-kirke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: Finn Kyhn