Biografier

Brahetrolleborg sogn har ligesom andre sogne, nogle der har gjort sig mere bemærkelsesværdige end andre. Nogle af disse er der skrevet en biografi over, og dem har vi prøvet at samle her.

Klik på den person du ønsker flere oplysninger om.

 

Jens Baggesen digter 1764 - 1826
     
Louis Bobé historiker 1867 - 1951
     
Hans Jensen Outzen Dinesen bonde, politiker og digter 1781 - 1855
     
Poul Hauch Fenger landbrugsskoleforstander 1877 - 1964
     
Johan Heinrich Hein skriver 1866 - 1858
     
Hans Christopher Elers Koch forstmand og skovrider 1854 - 1913
     
H. P. Mumme historisk forfatter 1801 - 1885
     
Johann Friderich Oest professor og seminarieforstander 1755 - 1815
     
Johann Carl Vincentz Oppermann skovrider 1784 - 1861
     
Slægten Reventlow grevskabet på Brahetrolleborg  
     
Niels Rasmussen Søkilde gårdejer, lokalhistoriker R. af D. 1837 - 1905
     
Peter Villaume skolemand og forfatter 1746 - 1825
     
Marcus Thomas Wøldike sognepræst, provst, R. af D. 1826 - 1900
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: Finn Kyhn