Holstenshus bind 3-4

 

Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer.
Vesteraaby, Aastrup og Dirnisse Sogne. Øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø

 

af Niels Rasmussen Søkilde, er blevet genudgivet af Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling og Vester Aaby Sogns Folkemindesamling i 2003.

 

Redaktionen bestod af:

Finn Kyhn, Dorte Madsen, Gerda Nielsen, Henrik Heidtmann Pedersen og Leif Rasmussen.

 

Bogen kan købes her

 

Bogen er en direkte oversættelse af originalbogen fra 1878 som var skrevet med gotisk skrift, denne bog er med latinsk skrift. Alle Søkildes stavemåder, brug af store bogstaver ved navneord osv. er skrevet direkte af, det samme gælder evt. stavefejl eller sættefejl i originalen, dog er de meningsforstyrrende trykfejl, som Søkilde selv har nævnt bag i sin bog, rettet så godt det kunne lade sig gøre.

 

 

Dette er den sidste af Niels Rasmussen Søkildes fem bøger, der bliver genudgivet i denne omgang. Søkilde udgav flere andre bøger f.eks., ”Kaj Lykkes fald, med dets forspil og følger”, men han har også skrevet en stor del artikler og noveller. Især hans gode ven, digteren Mads Hansen, opfordrede ham til at arbejde mere med lokalhistorien og i 1878 udgav Niels Rasmussen Søkilde tredje og fjerde del af ”Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer”. Her har han skrevet om sognene V. Aaby, Aastrup og Diernæs om øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø, samt om nogle af de store gårde bl.a. Brændegaard og Gjellebrede. Der er skrevet om den almindelige lokalhistorie, om byerne, præsterne, kirkerne, og om hvordan man i almindelighed levede dengang da ”klør konge var knægt”.
Men inspirationen gik også den anden vej. Mads Hansen kom ofte på besøg hos Søkilde, og han blev så begejstret over Søkildes have at han skrev sangen ”Jeg ved hvor der findes en have så skøn”.
          Finn Kyhn

 

 

Indholdsfortegnelse:

 

Vesteraaby og Aastrup Sogne.
I. Afsnit:  Vesteraaby og Pejrup
II. Afsnit:  Vesteraaby Kirke, Sognepræster og Degne samt Skolevæsenets Historie
III. Afsnit:  Brændegaard og Skove og Skovgaarde i Sognets nordlige Del
IV. Afsnit:  Aastrup Sogn

 

Dirnisse Sogn.
V. Afsnit:  Sognets Historie. Byer og Gaarde
VI. Afsnit:  Kirke, Skole og Hospital

 

Avernakø Sogn.
VII. Afsnit:  Øerne og deres almindelige Historie
VIII. Kirken og kirkelige Forhold paa Avernakø

 

Lyø og Bjørnø.
IX. Lyø Lands almindelige Historie
X. Lyø Kirke, Præster og Degne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: Finn Kyhn