Kirkegårdenes gravsten

 

Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling har valgt selv at affotografere gravstenene, for at tage en evt. dialog samtidig med besøgende på kirkegården, under arbejdets udførelse. Da der i februar 2013 var 1.516 kirkegårde ud af landets 2.287 der var blevet affotograferet, viste vi at det var et spørgsmål om tid, inden en ”fremmed” kom og affotograferede gravstenene.


I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end 10 år gamle, ikke vises.
Det er blevet grundigt undersøgt om det er tilladt – og det er det. Du kan læse mere om det på http://www.dk-gravsten.dk


Alle data er indtastet efter de viste foto, der er taget i årene 2010 til 2013.


I de tilfælde, hvor tiden har tilladt det, er der foretaget opslag i kirkebøgerne for at uddybe oplysningerne om personerne.
Finder du fejl i data, må du meget gerne kontakte webmaster.

 

For at gøre det mere overskueligt, har jeg delt kirkegården op i flere afsnit:

 

Urnegravsteder (lige indenfor til højre)

 

Sydlige del (til venstre når du kommer ind på kirkegården) - billeder følger snarest

 

Nordlige del (til højre når du kommer ind på kirkegården) - billeder følger snarest

 

Bevarede gravsten (lige frem gennem lågen, op til kapellet, hvor der står nogle til højre for kapellet - ligeledes finder der lige inden for lågen til højre nogle bevarede gravsten) - billeder følger snarest

 

Den gamle kirkegård (ved kirken) - billeder følger snarest

 

 

Hvis du ønsker at bese en af kirkegårdene, kan du finde dem her:

 

Brahetrolleborg kirkegård ligger på Reventlowsvej, mellem Brahetrolleborg Vandmølle og præstegården, Reventlowsvej 4, Korinth.


Brahetrolleborg gamle kirkegård ligger ved siden af kirken.

 

 

Du kan se flere kirkegårde på www.dk-gravsten.dk

 

Webmaster: Finn Kyhn